Publikacje

Publikacje

Artykuły naukowe, rozdziały w książkach i publikacje popularno-naukowe

2023

Monografia naukowa

 • Knapik, W., Król, K., Zięć, G. (red.) (2023). Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-78-6). DOI: 10.15576/978-83-66602-78-6

Do pobrania poszczególne rozdziały monografii pt. Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski:
I. Dziedzictwo kulturowe regionów

 1. Karol Król: Bogactwo kulturowe wybranych miejsc województwa małopolskiego
 2. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Barbara Olczak: Znaczenie obiektów sacrum w krajobrazie współczesnej wsi

II. Dziedzictwo kulinarne regionów

 1. Maciej Brożek, Karol Król, Wioletta Knapik, Józef Hernik: Baza zanikających elementów dziedzictwa kulinarnego subregionów
 2. Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz: Tradycje kulinarne oraz obrzędy, czyli o znaczeniu i umiejętności przyrządzania potraw na co dzień i od święta
 3. Władysław Migdał: Regionalizmy i nazwy gwarowe w kuchni polskiej
 4. Gabriela Zięć, Magdalena Surma, Karolina Łanoszka, Marcin Łukasiewicz: Wykorzystanie wybranych surowców roślinnych w kuchni chłopskiej na terenie Małopolski
 5. Emilia Bernaś: Pokrzywa zwyczajna jako składnik polskiej kuchni, kultury i medycyny
 6. Radosława Skoczeń-Słupska, Jacek Słupski, Ewelina Gwóźdź: Właściwości nasion i kiełków konopi siewnych (Cannabis sativa L.) jako składników potraw tradycyjnych i nowoczesnych
 7. Jacek Słupski, Radosława Skoczeń-Słupska, Ewelina Gwóźdź: Młode pędy chmielu – zapomniane dzikie warzywo
 8. Magdalena Rzepka, Krzysztof Surówka: Jakość i bezpieczeństwo wybranych kiszonych produktów tradycyjnych z regionu Małopolski

III. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

 1. Karol Król: Kontekst i częstość występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu
 2. Robert Duliński: Zastosowanie spektroskopii, uczenia maszynowego oraz teledetekcji w ochronie regionalnych produktów żywnościowych
 3. Karol Król: Dziedzictwo kulturowe i sztuczna inteligencja

 • Knapik, W. (2023). Zanikające dziedzictwo kulturowe w innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich. W: G. Prawelska-Skrzypek, W. Blecharczyk (red.), Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania (s. 77-102). Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN oraz WSEI Kraków. DOI: 10.33223/smartcity/22/1
 • Knapik, W., Król, K. (2023). Inclusion of Vanishing Cultural Heritage in a Sustainable Rural Development Strategy – Prospects, Opportunities, Recommendations. Sustainability, 15(4), 3656. DOI: 10.3390/su15043656
 • Król, K., Zdonek, D. (2023). Promoting Agritourism in Poland with Ready-Made Digital Components and Rustic Cyberfolklore. Big Data Cogn. Comput., 7(1), 23. DOI: 10.3390/bdcc7010023
 • Król, K., Zdonek, D. (2023). Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between En-glish- and Polish-Speaking Internet Users. Sustainability, 15(6), 5119. DOI: 10.3390/su15065119
 • Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej. Raport naukowo-badawczy [pobierz]

The research was carried out as part of the scientific project entitled: “Inclusion of vanishing cultural heritage in an innovative rural development strategy (NdS/529080/2021/2021)” which was financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland.

2022

 • Knapik, W., Kowalska, M., Masłyk, T., Moravcíková, D. (2022). The European Union Social Policy on Older People in the Light of the Deinstitutionalisation of Social Services: A Concept of Care Farming in Rural Poland. Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, pp. 220, available at: www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.14220/9783737014816
 • Król, K., Hernik, J. (2022). Digital Folklore of Rural Tourism in Poland. Sustainability, 14(3), 1165, available at: 10.3390/su14031165
 • Król, K., Hernik, J. Prus, B., Szylar, M. (2022). The Need to Preserve Cultural Heritage, In: Hernik, J., Walczycka, M., Sankowski, E., Harris, B.J. (Eds.), Cultural Heritage–Possibilities for Land-Centered Societal Development. Environmental History, Vol. 13, pp. 1-14. Springer, Cham., available at: 10.1007/978-3-030-58092-6_1
 • Najgebauer-Lejko, D., Pluta-Kubica, A., Domagała, J., Turek, K., Duda, I., Golian, J. (2022). Effect of Bear Garlic Addition on the Chemical Composition, Microbiological Quality, Antioxidant Capacity, and Degree of Proteolysis in Soft Rennet Cheeses Produced from Milk of Polish Red and Polish Holstein-Friesian Cows. Molecules, 27(24), 8930, available at: 10.3390/molecules27248930

2021

 • Król, K. (2021). Assessment of the Cultural Heritage Potential in Poland. Sustainability, 13(12), 6637, available at: 10.3390/su13126637
 • Król, K. (2021). Digital cultural heritage of rural tourism facilities in Poland. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 11(4), 488-498, available at: 10.1108/JCHMSD-10-2019-0130
 • Król, K., Hernik, J. (2021). The scarecrow as a vanishing indicator of cultural heritage of rural areas. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus, M. Walczycka, R. Kao (Eds.), Indicators of change of cultural heritage (p. 21-36). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.15576/978-83-66602-15-1
 • Król, K., Hernik, J., Prus, B. (2021). Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju województwa małopolskiego. W: J. Hernik, B. Prus, K. Król (Eds.), Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski (p. 53-69). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, available at: 10.6084/m9.figshare.17161766
 • Król, K., Prus, B., Hernik, J. (2021). Cultural heritage in development strategies – example of Małopolskie Voivodeship, Poland. In: J. Hernik, K. Król, B. Prus (eds.), Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context (p. 31-45). Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, available at: 10.6084/m9.figshare.16675801
 • Prus, B., Uruszczak, M., Hernik, J. (2021). Arguments based on biocultural diversity to cease abandonment of traditional agricultural systems: Lessons from Poland. Biodivers Conserv., available at: 10.1007/s10531-021-02297-2

2020

 • Knapik, W. (2020). Stimulators and inhibitors of the development of social care and support for the elderly in Poland. Journal of Rural Studies, 76, 12-24, available at: 10.1016/j.jrurstud.2020.03.003
 • Król, K. (2020). The Scarecrow as Part of Polish Rural Cultural Landscapes. Agriculture, 10(11), 496, available at: 10.3390/agriculture10110496
 • Migdał, W., Golian, J., Marcinčák, S., Král, M., Walczycka, M., Domagała, J., Najgebauer-Lejko, D., Migdał, Ł. (2020). Wpływ Wołochów na kulturę pasterską i kuchnię Karpat. Przegląd Hodowlany, 5, 1-7, available at: foodheritage.urk.edu.pl/zasoby/206/Migdal-Przeglad-Hodowlany.pdf
 • Wilkosz-Mamcarczyk, M., Olczak, B., Prus, B. (2020). Urban Features in Rural Landscape: A Case Study of the Municipality of Skawina. Sustainability, 12(11), 4638, available at: 10.3390/su12114638

2019

 • Król, K. (2019). Forgotten agritourism: abandoned websites in the promotion of rural tourism in Poland. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(3), 461-472, available at: 10.1108/JHTT-09-2018-0092
 • Król, K., Kao, R., Hernik, J. (2019). The Scarecrow as an Indicator of Changes in the Cultural Heritage of Rural Poland. Sustainability, 11(23), 6857, available at: 10.3390/su11236857

2018

 • Knapik, W. (2018). The innovative model of Community-based Social Farming (CSF). Journal of Rural Studies, 60, 93-104, available at: 10.1016/j.jrurstud.2018.03.008

Dodaj komentarz

Skip to content