RuralStrateg

Zespół projektowy

Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik projektu: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów
E-mail: wioletta.knapik@urk.edu.pl

Sekretarz projektu: mgr Agnieszka Tworzyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Adres: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, pokój nr: 128
Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
Telefon: 12 662 44 19
E-mail: agnieszka.tworzyk@urk.edu.pl

» dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności
Koordynator dyscypliny: technologia żywności i żywienia
E-mail: marcin.lukasiewicz@urk.edu.pl

» dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności
E-mail: adam.florkiewicz@urk.edu.pl

» dr Gabriela Zięć
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Technologii Żywności
E-mail: gabriela.ziec@urk.edu.pl

» prof. dr hab. inż. Józef Hernik
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
E-mail: jozef.hernik@urk.edu.pl

» dr inż. Karol Król, prof. URK
» dr inż. Maciej Brożek
Interaktywna Platforma Dziedzictwa Kulturowego
Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
E-mail: k.krol@urk.edu.pl
E-mail: m.brozek@urk.edu.pl

Skip to content