Zeszyty Babci Józi w Bibliotece Cyfrowej URK

Zeszyty Babci Józi w Bibliotece Cyfrowej URK

Zeszyty Babci Józi w Bibliotece Cyfrowej URK

Zeszyty Babci Józi zostały opracowane i udostępnione w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w sekcji „Publikacje czytelników”. W ten oto sposób Zeszyty trafiły do zbiorów ogólnodostępnej biblioteki naukowej.

Zeszyty Babci Józi to inicjatywa oddolna zachowania artefaktów dziedzictwa kulinarnego od utracenia. Oryginalne zapiski zostały zdigitalizowane, tj. zeskanowane i zapisane w postaci plików PDF. Materiał przygotowała i udostępniła Pani Alicja Wiązowska z Tarnowa.

Biblioteka Uniwersytetu Rolniczego jest ogólnodostępną biblioteką naukową. Spełnia zadania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478 ze zm.). System biblioteczno-informacyjny Biblioteki URK pełni ważną funkcję w regionie udostępniając literaturę z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych, weterynaryjnych i pokrewnych. Cyfrowe komponenty systemu (ryc. 1) zbudowane są z wykorzystaniem m.in. platformy dLibra.

Biblioteka Cyfrowa URKRycina 1. Okno wyszukiwarki Biblioteki Cyfrowej URK.

dLibra to pierwszy polski system informatyczny umożliwiający tworzenie bibliotek cyfrowych. Jest on rozwijany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) od 1999 roku. Rozpoczęcie prac nad tym systemem było efektem badań bibliotek cyfrowych prowadzonych w PCSS już od 1996 roku. System dLibra jest obecnie najpopularniejszym tego typu oprogramowaniem w Polsce.

Umiejscowienie Zeszytów Babci Józi w zbiorach dużego, wyspecjalizowanego podmiotu publicznego zwiększa szanse na zachowanie ich od utracenia i zapomnienia.

Skip to content