Dziedzictwo kulturowe w projekcie RID

Dziedzictwo kulturowe w projekcie RID

Dziedzictwo kulturowe w projekcie RID

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID) 2024-2027. Wśród nich znalazł się projekt zespołu kierowanego przez dr hab. Wiolettę Knapik, prof. URK z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Uniwersytet Rolniczy otrzyma środki z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości na badania w projekcie pt. „Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi”. Budżet projektu na lata 2024-2027 to 6,2 miliona złotych.

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Jednym z obszarów aktywności badawczej, który został uwzględniony w projekcie jest obszar zatytułowany „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym”. Działania przewidziane do realizacji w tym obszarze obejmują m.in. wieloaspektowe studia porównawcze obszarów wiejskich oparte o materiały historyczne oraz wizyty studyjne w placówkach muzealnych zajmujących się zachowaniem cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Działania te wpisują się m.in. w rozwój Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nurtu badawczego dotyczącego dziedzictwa kulturowego w dyscyplinie zarządzanie i jakość. Szereg działań będzie także realizowanych w ramach Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów URK.

Głównym celem projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości realizowanego w URK jest zwiększanie potencjału kadry naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości poprzez większy zakres i jakość badań naukowych oraz wzmacnianie pozycji dyscypliny i jej aktywny udział w przestrzeni społeczno-gospodarczej polskich obszarów wiejskich.

Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości
Tytuł projektu: Większy potencjał nauk o zarządzaniu i jakości poprzez lepsze wykorzystanie kapitału polskiej wsi
Kierownik projektu: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK
Zespół projektowy: dr hab. Joanna Łukasik, prof. URK, dr Barbara Kiełbasa, dr inż. Karol Król, prof. URK, mgr Agnieszka Tworzyk
Okres realizacji: 2024-2027
Strona internetowa: https://urk.edu.pl
Numer umowy: RID/SP/0039/2024/01

Skip to content