O współpracy na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego

O współpracy na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego

O współpracy na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego

W dniu 17 listopada 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie a Starostwem Powiatowym w Gorlicach. Celem umowy jest zainicjowanie długookresowej współpracy na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Strony nawiązały długookresową współpracę w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności:

  • współpracy w ramach projektu realizowanego przez Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie z programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki, nr NdS/529080/2021/2021, pt.: Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich (RuralStrateg); współpraca dotyczy m.in. wykorzystania platformy internetowej RuralStrateg do promocji powiatu gorlickiego;
  • podjęciu działań mających na celu powołanie zespołu zajmującego się opracowywaniem strategii promocji powiatu gorlickiego składającego się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

umowa Gorlice-URK Na zdjęciach od lewej: moment podpisania umowy o współpracy; przy stole zasiadają odpowiednio: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK, kierownik Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; Maria Gubała, Starosta Gorlicki; Adam Urbanek, Członek Zarządu Powiatu Gorlickiego.

Skip to content