Co jadał Mikołaj Kopernik podczas studiów?

Co jadał Mikołaj Kopernik podczas studiów?

Co jadał Mikołaj Kopernik podczas studiów

W środę 8 listopada 2023 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych przy ul. Westerplatte 18 w Krakowie odbyły się warsztaty kulinarne „Co jadał Mikołaj Kopernik podczas studiów w Akademii Krakowskiej 1491-1495”.

Warsztaty odbyły się z inicjatywy Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (IHIA UKEN), przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz Cechem Rzemiosł Spożywczych.

Fotografie wykonane przez URK.

Z ramienia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w ramach współpracy z historykami UKEN, udział wzięli przedstawiciele Wydziału Technologii Żywności oraz innych jednostek, realizujący projekt „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” RuralStrateg, w tym: Dziekan Wydział Technologii Żywności, prof. dr hab. Aleksandra Duda, Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. inż. Jacek Domagała, przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK, dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK oraz Paweł Jakubiec, Dyrektor Biblioteki Głównej URK.

Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji dra Marcina Gadocha z IHIA UKEN na temat historii odżywiania, najpopularniejszych produktów konsumowanych w Krakowie w czasach Kopernika oraz innych, a także spróbować potraw przygotowywanych przez mistrzów i czeladników z Cechu Cukierników, Piekarzy i Wędliniarzy.

*Zredagowano na podstawie materiałów prasowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Fotografie wykonane przez URK.

Skip to content