O potencjałach kulturowym i naukowym na konferencji

O potencjałach kulturowym i naukowym na konferencji

O potencjałach kulturowym i naukowym na konferencji

W środę 11 października br. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Łączenie potencjału dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego z potencjałem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”. Zaproszonych gości powitała Starosta Gorlicki Maria Gubała.

Na sali zasiedli przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w tym JM Rektor dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK, ponadto przedstawiciele samorządów z terenu powiatu gorlickiego, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, jednostek organizacyjnych powiatu oraz młodzież szkolna.

powiat Fot. Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Po wystąpieniach gości honorowych JM Rektora URK i Katarzyny Szepieniec, dyrektorki Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, starosta w formie prezentacji przedstawiła historię i atrakcje turystyczne ziemi gorlickiej. Następnie dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK zaprezentowała projekt „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich (RuralStrateg)”. Jego celem jest utworzenie Interaktywnej Platformy Dziedzictwa Kulturowego – Moduł Małopolska, która stanie się narzędziem ułatwiającym planowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego, w oparciu o wykorzystanie unikatowych (zanikających) elementów dziedzictwa kulinarnego i przyrodniczego. W dalszej części konferencji wystąpili pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Źródło: URK

Relacja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gorlicach.
Relacja na stronie internetowej URK.

2 Comments

  1. Pingback: Zapraszamy do Klimkówki w Gminie Ropa – RuralStrateg

  2. Pingback: Krajobraz kulturowy Ziemi Gorlickiej – RuralStrateg

Comments are closed.

Skip to content