Seminarium naukowo-organizacyjne RuralStrateg

Seminarium naukowo-organizacyjne RuralStrateg

Seminarium naukowo-organizacyjne RuralStrateg

W piątek 6 października 2023 r. odbyło się seminarium naukowo-organizacyjne zespołu projektowego RuralStrateg. Omówiono przebieg prac badawczych, w szczególności tych związanych z włączeniem unikatowych (zanikających) elementów dziedzictwa kulinarnego do regionalnych opracowań strategicznych, z ukierunkowaniem na rozwój turystyki.

Dyskusje dotyczyły także diagnozy obecnego stanu oraz potencjału obszarów wiejskich województwa małopolskiego w zakresie innowacyjności w rozwoju z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego i kulinarnego. Na seminarium omówiono także przebieg konferencji pt. Łączenie potencjału dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego z potencjałem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, współorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

RuralStrateg

Skip to content