RuralStrateg

Partnerzy

Partnerzy

Projekt „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” (RuralStrateg) realizowany jest w ramach współpracy z Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz gronem innych jednostek.

obserwatorium
Głównym celem Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest skonsolidowanie uczelni rolniczych w Polsce. Na podstawie porozumień zawiązywanych przez Obserwatorium z tymi uczelniami, prowadzone są wspólne projekty naukowe, badawcze i komercyjne, a w szczególności cykliczne diagnozy dotyczące stanu oraz perspektyw rozwoju obszarów wiejskich i małomiasteczkowych.

Cultural Heritage of Small Homelands
Cultural Heritage of Small Homelands to interdyscyplinarny zespół badawczy pod kierownictwem prof. Józefa Hernika z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu (Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz dr Marii Walczyckiej z Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Celem projektu „Cultural heritage of small homelands” jest pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn, sposobów jego badania, katalogowania i promowania, a także, lub przede wszystkim – ochrony i zachowania (od utracenia i zapomnienia). Więcej informacji w relacji prasowej.

DigitalHeritage logo
RuralStrateg współtworzony jest przez redaktorów serwisu DigitalHeritage.pl. DigitalHeritage to serwis internetowy poświęcony zagadnieniom dziedzictwa kulturowego, w szczególności cyfrowego. Jego utworzenie jest odpowiedzią na spostrzeżenie, że w polskim Internecie brakuje wiarygodnych źródeł informacji na temat archeologii Internetu oraz multimedialnej prezentacji zanikających, lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego.

platforma dziedzictwa kulturowego
Działania zespołu projektowego RuralStrateg wspiera redakcja Platformy Dziedzictwa Kulturowego Obszarów Wiejskich. Platforma jest miejscem publikacji wyników badań naukowych poświęconych przede wszystkim dziedzictwu kulturowemu obszarów wiejskich, a w szczególności jego cyfrowym przejawom, takim jak np. cyfrowy folklor. Platforma powstała w ramach Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Skip to content