E-book: Różnorodność dziedzictwa kulturowego

E-book: Różnorodność dziedzictwa kulturowego

E-book: Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski

Dziedzictwo kulturowe pozwala czerpać z bogactwa tradycji, które kształtowały naszą historię i tożsamość. Przyczynia się to do wzmocnienia więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych oraz umożliwia zrozumienie różnorodności kulturowej, co wspiera akceptację i szacunek wobec innych kultur.

Zapraszamy do zapoznania się z monografią pt. Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski, opracowaną w ramach projektu RuralStrateg. Publikacja jest dostępna nieodpłatnie w formie e-booka. Rozdziały podzielono na trzy części, poświęcone dziedzictwu kulturowemu, kulinarnemu oraz cyfrowemu.

e-book RuralStrateg
Knapik, W., Król, K., Zięć, G. (red.) (2023). Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-78-6). DOI: 10.15576/978-83-66602-78-6

Do pobrania poszczególne rozdziały monografii:

I. Dziedzictwo kulturowe regionów

 1. Karol Król: Bogactwo kulturowe wybranych miejsc województwa małopolskiego
 2. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Barbara Olczak: Znaczenie obiektów sacrum w krajobrazie współczesnej wsi

II. Dziedzictwo kulinarne regionów

 1. Maciej Brożek, Karol Król, Wioletta Knapik, Józef Hernik: Baza zanikających elementów dziedzictwa kulinarnego subregionów
 2. Kinga Topolska, Agnieszka Filipiak-Florkiewicz: Tradycje kulinarne oraz obrzędy, czyli o znaczeniu i umiejętności przyrządzania potraw na co dzień i od święta
 3. Władysław Migdał: Regionalizmy i nazwy gwarowe w kuchni polskiej
 4. Gabriela Zięć, Magdalena Surma, Karolina Łanoszka, Marcin Łukasiewicz: Wykorzystanie wybranych surowców roślinnych w kuchni chłopskiej na terenie Małopolski
 5. Emilia Bernaś: Pokrzywa zwyczajna jako składnik polskiej kuchni, kultury i medycyny
 6. Radosława Skoczeń-Słupska, Jacek Słupski, Ewelina Gwóźdź: Właściwości nasion i kiełków konopi siewnych (Cannabis sativa L.) jako składników potraw tradycyjnych i nowoczesnych
 7. Jacek Słupski, Radosława Skoczeń-Słupska, Ewelina Gwóźdź: Młode pędy chmielu – zapomniane dzikie warzywo
 8. Magdalena Rzepka, Krzysztof Surówka: Jakość i bezpieczeństwo wybranych kiszonych produktów tradycyjnych z regionu Małopolski

III. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe

 1. Karol Król: Kontekst i częstość występowania dziedzictwa kulturowego w zapytaniach użytkowników Internetu
 2. Robert Duliński: Zastosowanie spektroskopii, uczenia maszynowego oraz teledetekcji w ochronie regionalnych produktów żywnościowych
 3. Karol Król: Dziedzictwo kulturowe i sztuczna inteligencja

Monografia e-book pt. „Różnorodność dziedzictwa kulturowego Małopolski” powstała w ramach projektu naukowo-badawczego „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” (RuralStrateg), dofinansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki (numer NdS/529080/2021/2021). Podmiotem realizującym projekt jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w okresie od 11 marca 2022 roku do 10 marca 2024 roku. Mamy nadzieję, że zróżnicowany materiał odnoszący się do różnych elementów dziedzictwa kulturowego, kulinarnego oraz cyfrowego przyczyni się do podtrzymywania i popularyzacji spuścizny kulturowej.

Redaktorzy
Wioletta Knapik, Karol Król i Gabriela Zięć

Skip to content