Konferencja w Gorlicach

Konferencja w Gorlicach

Konferencja w Gorlicach

W środę 11 października 2023 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, ul. 11-go Listopada 43, odbędzie się konferencja pt. Łączenie potencjału dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego z potencjałem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, współorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Program konferencji łączy dwa aspekty: 1) zakłada prezentację i promocję kultury i turystyki kulturowej powiatu w ramach projektu naukowego RuralStrateg; zespół projektowy RuralStrateg reprezentują dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK, kierownik Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz dr inż. Karol Król, prof. URK z KGPiAK; 2) promocję Uniwersytetu Rolniczego i przedstawienie jego specyfiki – ta część konferencji jest w szczególności adresowana do absolwentów szkół średnich powiatu gorlickiego, którzy wezmą udział w konferencji.
Oprócz absolwentów, na konferencji pojawią się przedstawiciele powiatu, starostwa, samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i inni.

Pobierz program konferencji.

program

One comment

  1. Pingback: Seminarium naukowo-organizacyjne RuralStrateg – RuralStrateg

Comments are closed.

Skip to content