Publikacja: Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Publikacja: Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Publikacja: Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją-przewodnikiem pt. Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej, który powstał w ramach operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”.

Publikacja jest promowana na konferencji zwieńczającej projekt. Do pobrania harmonogram konferencji pt. Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej.

Publikacja jest zamieszczona na stronie internetowej: https://projekt-edukacyjny-kgw.urk.edu.pl/publikacja.html. Przewodnik zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych sieciowania kół gospodyń wiejskich oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego.

publikacjaKGW

Skip to content