Konferencja: Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Konferencja: Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Konferencja: Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej, realizowanej w ramach operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)”. Konferencja odbędzie się 18 września 2023 roku w klubie akademickim Arka, ul. Zenona Klemensiewicza 3 w Krakowie. Koordynatorką operacji jest dr inż. Agnieszka Piotrowska-Puchała z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.

Do pobrania harmonogram konferencji.

Celem operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” jest przeszkolenie 240 osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich, zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw e-commerce, w szczególności informacji jak wprowadzać do obrotu i sprzedawać wytworzone produkty za pośrednictwem Internetu.

konferencja 2023

Celem szczegółowym operacji jest wyłonienie liderów, animatorów przedsiębiorczości wiejskiej, którzy przystąpią do realizacji kursu e-learningowego, zakończonego wyjazdem studyjnym wraz z konferencją i uzyskaniem certyfikatu wydanego przez Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów.

Skip to content