Krajobraz kulturowy Ziemi Gorlickiej

Krajobraz kulturowy Ziemi Gorlickiej

Krajobraz kulturowy Ziemi Gorlickiej

11 października 2023 roku odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach konferencja naukowa pt. „Łączenie potencjału dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego z potencjałem naukowym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”.

Pokłosiem konferencji jest umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, a Starostwem Powiatowym w Gorlicach, której celem jest m.in. długookresowa współpraca na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego powiatu gorlickiego. W tym miejscu mamy przyjemność zaprezentować jeden z wymiernych efektów współpracy w postaci filmu promocyjnego. O krajobrazie kulturowym Ziemi Gorlickiej opowiada Pani Maria Gubała, Starosta Powiatu Gorlickiego:

Skip to content