Opracowania branżowe

Opracowania branżowe

Publikacje

publikacja KGW Open Access Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej
Jednym z efektów operacji „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” jest raport naukowo-badawczy „Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej”. Przewodnik zawiera m.in. materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych sieciowania KGW.

Koła Gospodyń Wiejskich jako kreatorzy przedsiębiorczości wiejskiej. Raport naukowo-badawczy [pobierz].

cataloguePLOpen Access Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski
Jednym z efektów projektu Cultural heritage of small homelands jest „Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski”, który stanowi odpowiedź na oczekiwania instytucji kultury, naukowców, podmiotów (samo)rządowych oraz młodego pokolenia.

Hernik, J., Prus, B., Król, K. (eds.) (2021). Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-23-6).

Catalogue of the cultural heritage of MałopolskaOpen Access Catalogue of the cultural heritage of Małopolska
The “Cultural heritage of small homelands” project was co-created by the University of Agriculture in Krakow and partners from selected European Union countries. Among the results of the project is the Catalogue, which is a response to the expectations of cultural institutions, scientists, (self-) government entities, as well as the young generation for whom this heritage is preserved.

Hernik, J., Król, K., Prus, B. (eds.) (2021). Catalogue of the cultural heritage of Małopolska. From past to modern regional development in an international context. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow (ISBN 978-83-66602-24-3).

Cultural Heritage-PossibilitiesCultural Heritage–Possibilities for Land-Centered Societal Development
Czy możliwe jest powiązanie wyjątkowego dziedzictwa architektonicznego z tradycją kulinarną? Czy bioróżnorodność i krajobrazy mogą być historycznym dziedzictwem kulturowym? W rozdziale pt. The Need to Preserve Cultural Heritage dokonano przeglądu i charakterystyki wybranych inicjatyw związanych z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa kulturowego.

Król, K., Hernik, J. Prus, B., Szylar, M. (2022). The Need to Preserve Cultural Heritage, In: Hernik, J., Walczycka, M., Sankowski, E., Harris, B.J. (Eds.), Cultural Heritage–Possibilities for Land-Centered Societal Development. Environmental History, Vol. 13, pp. 1-14. Springer, Cham.

Indicators of change in cultural heritageOpen Access Indicators of change in cultural heritage
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem naukowym pt. Indicators of change in cultural heritage. W publikacji przedstawiono indykatory zmian społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych zarówno w obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Hernik, J., Król, K., Prus, B., Walczycka, M. Kao, R. (Eds.) (2021). Indicators of change in cultural heritage. Krakow: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 333 p.

Digital HeritageOpen Access Digital Heritage. Reflection of Our Activities
Cyfrowe artefakty mają istotną wartość historyczną, która wraz z upływem czasu będzie tylko rosnąć. Zarchiwizowane materiały dają wgląd w przeszłość i rzucają światło na genezę wydarzeń. W opracowaniu tym przedstawiono wybrane sposoby zachowania kolekcji cyfrowego oprogramowania oraz przykłady cyfrowych archiwów.

Król, K., Hernik, J. (2020). Digital Heritage. Reflection of Our Activities. Kraków: Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 116 p.

digital-heritage From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland
W rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z zachowaniem wybranych obiektów, które są częścią dziedzictwa kulturowego Polski. Przeanalizowano wybrane aspekty ochrony tego dziedzictwa, wyrażone w działaniach podejmowanych w XIX wieku oraz współcześnie.

Prus, B., Król, K., Gawroński, K., Sankowski, E., Hernik, J. (2020). From Classic (Analogue) to Digital Forms of Cultural Heritage Protection in Poland. In: Kremers, H. (eds) Digital Cultural Heritage (pp. 255-278). Springer, Cham.

Dodaj komentarz

Skip to content