Materiały wideo

Materiały wideo

Materiały multimedialne

Wiele osób poszukuje informacji o dziedzictwie kulturowym za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych i w bazach danych. Sława kluczowe identyfikują treści z daną tematyką, mogą być uwzględnione w tzw. metainformacjach i umożliwiają lepsze dopasowanie wyników wyszukiwania do zapytań użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z biblioteką materiałów wideo.

Otwarcie Muzeum Elektroniki w Chorzowie

Zapis prelekcji pt. „Cyfrowe dziedzictwo kulturowe – pomost pomiędzy przeszłością a przyszłością (Generacją Alpha)”


Zapraszamy do Klimkówki w Gminie Ropa

O atrakcjach w gminie Ropa opowiada Pan Karol Górski, Wójt Gminy:


Ziemia Gorlicka

O krajobrazie kulturowym Ziemi Gorlickiej opowiada Pani Maria Gubała, Starosta Powiatu Gorlickiego:


Zagroda Maziarska w Łosiu

Zapraszamy do zapoznania się z filmem, w którym zaprezentowano Zagrodę Maziarską w Łosiu. Maziarstwo, czyli handel mazią i smarami, to dawny zawód praktykowany wśród Łemków.

Film wykonano w ramach projektu „Zrównoważony Rozwój Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER). Projekt jest realizowany przez Centrum e-Learningu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Biecz i Bobowa: z kroniki filmowej

Zapraszamy do zapoznania się z filmem, w którym zaprezentowano wybrane miejsca w gminach Bobowej i Biecz. O Bobowej i okolicach opowiedział burmistrz – Wacław Ligęza. O eksponatach w Muzeum Ziemi Bieckiej opowiedział adiunkt muzeum – Rafał Poniewierka.

Film wykonano w ramach projektu „Zrównoważony Rozwój Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER). Projekt jest realizowany przez Centrum e-Learningu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.


Skansen Przemysłu Naftowego Magdalena

Opracowano na podstawie dokumentacji własnej Skansenu Przemysłu Naftowego Magdalena oraz materiałów Karpacko-Galicyjskiego Szlaku Naftowego. Podziękowania dla pana Kazimierza Dudka, założyciela i kustosza skansenu, za udostępnienie obiektu do zwiedzania.


Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Zapraszamy do zapoznania się z Multimedialnym katalogiem dziedzictwa kulturowego Małopolski. Jest to recenzowane opracowanie naukowe (ISBN 978-83-66602-48-9), które stanowi dokumentację wizualną dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich. Katalog współtworzony jest przez dziewiętnaście gmin z woj. małopolskiego.

Zawartość Multimedialnego katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski została opublikowana na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych. Dzięki cyfrowej, multimedialnej publikacji dziedzictwo kulturowe Małopolski ma szansę zaistnieć w odpowiedzi na zapytania kierowane do wyszukiwarek internetowych.

Filmu prezentujący zaangażowanie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w identyfikację i ochronę dziedzictwa kulturowego.

Wszystkie filmy dostępne są w katalogu multimedialnym on-line:
Multimedialny Katalog

Katalog w formie monografii multimedialnej opracowano w ramach międzynarodowego projektu NAWA „Cultural Heritage of Small Homelands” (Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001) finansowanego przez Polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie. Projekt zrealizowany został przez Wydziały Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dodaj komentarz

Skip to content