Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Czy możliwe jest powiązanie elementów dziedzictwa architektonicznego z tradycją kulinarną? Czy bioróżnorodność i krajobrazy kulturowe są dziedzictwem kulturowym? Czy mogą one stanowić o tożsamości kulturowej i wyjątkowości danego miejsca? Jaka jest ekonomiczna wartość dóbr kultury?

Wreszcie jaka rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe w spajaniu lokalnych społeczności i rozwiązywaniu konfliktów międzyludzkich? Pytania te i wiele innych są motywem przewodnim licznych działań podjętych na świecie, które przyjęły ramy formalne i są realizowane w formie różnych inicjatyw, w tym projektów naukowych.

Zachęcamy do zapoznania się z Katalogiem dziedzictwa kulturowego Małopolski pod redakcją naukową Józefa Hernika, Barbary Prus i Karola Króla. Katalog jest jednym z efektów projektu naukowego Cultural heritage of small homelands.

Katalog dziedzictwa kulturowego MałopolskiHernik, J., Prus, B., Król, K. (eds.) (2021). Katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (ISBN 978-83-66602-23-6).

Dodaj komentarz

Skip to content