Cultural Heritage 2022

Cultural Heritage 2022

Cultural Heritage 2022

W poniedziałek 9 maja 2022 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. Cultural Heritage 2022. W trakcie wydarzenia zaprezentowano i wręczono przedstawicielom gmin – Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski.

Cultural Heritage 2022JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dr hab. inż. Sylwestr Tabor, prof. URK. Źródło: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrzowie i Wójtowie z kilkunastu gmin Małopolski oraz m.in.: Pan Norbert Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani prof. Katarzyna Smyk – pełnomocnik ds. merytorycznych Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Pani Katarzyna Aleksy, dyrektor Biura Programów dla Instytucji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Pani prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz, Prorektor ds. Nauki, Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą oraz Pan dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Wydarzenie uroczyście otworzył JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK.

Multimedialny Katalog wręczono przedstawicielom dziewiętnastu gmin z Małopolski: gminom Biecz i Brzesko, gminom Chrzanów i Dębno, gminom Gnojnik i Iwkowa, gminom Kęty i Kłaj, gminom Lipnica Murowana oraz Łapsze Niżne, gminom Mogilany i Nowy Wiśnicz, gminom Rzepiennik Strzyżewski i Szczurowa, gminom Wiśniowa i Wojnicz, gminom Zabierzów i Zakliczyn oraz gminie Zielonki.

Zadania i cele powstałego na Uniwersytecie Rolniczym Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów przedstawiła podczas Seminarium dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK – kierownik Obserwatorium, Koordynator dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości na Uniwersytecie Rolniczym oraz Kierownik projektu naukowego RuralStrateg.

Dodaj komentarz

Skip to content