Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego

Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego

Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski

Zapraszamy do zapoznania się z cyfrową dokumentacją przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Małopolski. W Multimedialnym katalogu dziedzictwa kulturowego Małopolski opublikowano dziewiętnaście filmów prezentujących dziedzictwo kulturowe wybranych gmin województwa małopolskiego.

Hernik, J., Król, K., Prus, B. (red.) (2022). Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków (ISBN 978-83-66602-48-9).

Multimedialny katalog dziedzictwa kulturowego Małopolski dokumentuje dziedzictwo „małych ojczyzn” wybranych gmin województwa małopolskiego. Filmy przedstawiają przyrodnicze i kulturowe bogactwo regionu oraz utrwalają krajobraz kulturowy. Dokumentują elementy historii mówionej, tradycji, pieśni i lokalnej twórczości. Na uwagę zasługuje prezentacja Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, jako miejsca otwartego i nowoczesnego, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością.

Katalog w formie monografii multimedialnej opracowano w ramach międzynarodowego projektu NAWA „Cultural Heritage of Small Homelands” (Nr PPI/APM/2018/1/00010/U/001) finansowanego przez Polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – Międzynarodowe Partnerstwa Akademickie. Projekt został zrealizowany przez Wydziały Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dodaj komentarz

Skip to content