Polityka społeczno-kulturalna wsi

Polityka społeczno-kulturalna wsi

Polityka społeczno-kulturalna wsi

W dniach 19–20 kwietnia 2023 roku w Warszawie odbył się Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. W środę 19 kwietnia w panelu „Polityka społeczno-kulturalna wsi” wzięły udział dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK (kierownik projektu RuralStrateg) oraz dr Gabriela Zięć (członek zespołu projektowego RuralStrateg z Wydziału Technologii Żywności).

PolskaWiesXXIOd lewej: dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK (kierownik projektu RuralStrateg), dr Karol Krajewski, dr Gabriela Zięć. Fot. dr Szymon Sikorski

Prof. Wioletta Knapik przedstawiła zarys projektu naukowego RuralStrateg „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich”, finansowanego z programu Ministra Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”. W panelu dyskusyjnym zaproponowała działania w zakresie rozszerzenia strategii rozwoju województwa małopolskiego, m. in. o wybrane aspekty turystyki kulturowej, z uwzględnieniem zanikającego dziedzictwa kulturowego, w szczególności kulinarnego. Z kolei dr Gabriela Zięć poruszyła kwestie dziedzictwa kulinarnego, jako jednego z elementów tożsamości regionalnej i narodowej. Zwróciła uwagę, że wiele surowców, potraw i produktów zapomnianych lub zanikających, może być odtworzonych, a wiele z nich powinno być zachowanych ze względu na swoją wartość kulturową.

Więcej w relacji zamieszczonej na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Skip to content