Kongres Polska Wieś XXI

Kongres Polska Wieś XXI

Kongres Polska Wieś XXI

Kongres „Polska wieś XXI” odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 roku w Warszawie. Druga już edycja wydarzenia „Polska wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” przybliży uczestnikom wyzwania i możliwości rynków zbytu, a także podobnie jak w ubiegłym roku, pozwoli wypracować wspólne wnioski i rekomendacje.

kongres

W tym roku prelegenci odniosą się do tematyki bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. W obliczu wybuchu wojny w Ukrainie zwrócona zostanie uwaga na bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko naszego kraju, ale również na terenie całej Europy i świata, rozumiane jako dostępność ilościowa żywności, jak i jej przystępność cenowa, która jest coraz większym problemem dla wciąż rosnącego odsetka. Poruszona zostanie również kwestia suwerenności energetycznej.

W środę 19 kwietnia o godz. 16.00-17.30 swoje wystąpienie pt. „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich”, w panelu „Polityka społeczno-kulturalna wsi”, wygłosi dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK, kierownik projektu RuralStrateg.

Więcej na stronie internetowej: https://kongrespolskawies.pl

Skip to content