Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania

Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania

Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania

Dziedzictwo kulturowe jest immanentną częścią tożsamości kulturowej. Dziedzictwo kulturowe, materialne i niematerialne, to między innymi regionalne produkty, zwyczaje i zachowania, tradycyjne gatunki roślin i zwierząt, ale także sposoby przetwórstwa, tradycyjne przepisy kulinarne i receptury. Mają one wartość nie tylko kulturową, ale także ekonomiczną.

Dobra kultury w globalnym świecie jawią się jako szczególny kapitał, który warto pomnażać, ale również odpowiednio wykorzystywać. Taki cel przyświeca projektowi zatytułowanemu – „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” (NdS/529080/2021/2021). Warte podkreślenia jest samo zanikające dziedzictwo kulturowe, które twórcy projektu pragną zidentyfikować i wykorzystać do promocji województwa małopolskiego.

Więcej w rozdziale:
Knapik, W. (2023). Zanikające dziedzictwo kulturowe w innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich. W: G. Prawelska-Skrzypek, W. Blecharczyk (red.), Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania (s. 77-102). Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN oraz WSEI Kraków. available at: 10.33223/smartcity/22/1

WSEI-2022-okladka

Skip to content