Dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników Internetu

Dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników Internetu

Dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników Internetu

Badania wykonane przez członków zespołu projektowego RuralStrateg we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach przełamują tendencję do postrzegania dziedzictwa kulturowego przez pryzmat zabytków architektury, przydrożnych kapliczek czy też budowli sakralnych i pozwalają spojrzeć na nie oczami użytkowników wyszukiwarek internetowych, w kontekście cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Dziedzictwo kulturowe w zapytaniach użytkowników Internetu

Słowo kluczowe „cultural heritage” występowało w nieco szerszym kontekście niż zapisane w języku polskim (dziedzictwo kulturowe). W zapytaniach anglojęzycznych pojawiły się wątki ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji oraz przywracania dawnej świetności obiektom dziedzictwa kulturowego, zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz ekonomicznych wartości dziedzictwa.

Więcej w artykule:
Król, K., Zdonek, D. (2023). Cultural Heritage Topics in Online Queries: A Comparison between En-glish- and Polish-Speaking Internet Users. Sustainability, 15(6), 5119. https://doi.org/10.3390/su15065119

The research was carried out as part of the scientific project entitled: “Inclusion of vanishing cultural heritage in an innovative rural development strategy (NdS/529080/2021/2021)” which was financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland.

Skip to content