Historia spółdzielczości w Korzennej

Historia spółdzielczości w Korzennej

Historia spółdzielczości w Korzennej

Gmina Korzenna to nie tylko wydzielony granicami administracyjnymi obszar, ale przede wszystkim społeczność lokalna, w której na bieżąco ulega zmianie sytuacja demograficzna i gospodarcza. Swoją stałą rolę spełnia tu działalność spółdzielcza.

Na ziemiach polskich spółdzielczość rozwinęła się w połowie XIX wieku. Społeczeństwo dla poprawy warunków bytowych podejmowało różne wspólne inicjatywy. W miarę rozwoju społeczno-gospodarczego współpraca przybierała coraz bardziej zorganizowane formy m.in. spółdzielczości [Sabik i Kawa 2004]. Spółdzielczość jako ruch społeczny jest specyficzną formą gospodarowania, która występowała w różnych warunkach ustrojowych. Uzupełnia ona inne formy własności i gospodarowania, dostosowując się do otoczenia rynkowego [Kawa 1999].

Korzenna wczoraj i dziś. Fot. Karol Król

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Korzennej. Kościół parafialny został zbudowany w latach 1957-1960 wg projektu Prota Komornickiego. Budowę zwieńczono poświęceniem kościoła w 1961 r. Fot. Karol Król

Z idei samopomocy i współdziałania wynika, że spółdzielnie tworzą się pod wpływem nie tylko zróżnicowanych potrzeb gospodarczych, ale także idei. Spółdzielnie odznaczają się dużą żywotnością, umiejętnością dostosowania się do potrzeb danego środowiska, w tym otoczenia społeczno-gospodarczego i kulturowego. Podstawową cechą obecnej spółdzielczości jest ukierunkowanie jej przede wszystkim na sprawy lokalne.

Spółdzielnie tworzą się pod wpływem nie tylko zróżnicowanych potrzeb gospodarczych, ale również idei.

Ekonomiczną użyteczność rozwoju spółdzielczości na obszarach wiejskich można rozpatrywać w kontekście realizowanych przez nią zadań, w tym przeciwdziałaniu negatywnym skutkom transformacji systemowej, ochronie interesów swoich członków, ograniczaniu funkcji pośredników w obrocie produktami rolnymi, zaspokajaniu potrzeb członków, współuczestniczeniu w tworzeniu rynku lokalnego, a także wykorzystywaniu lokalnych surowców i miejscowych zasobów pracy [Kilar i Wojnar 2010].

Historia spółdzielczości w Korzennej

W budynku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Korzennej znajduje się wystawa dokumentująca rozwój spółdzielczości na obszarach wiejskich. Wystawa obejmuje fotografie archiwalne infrastruktury spółdzielni oraz ludzi, którzy kształtowali kierunki jej rozwoju.

Historia spółdzielczości w Korzennej. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Korzennej. Korzenna 329, 33-322 Korzenna. Fot. Karol Król

Źródła

  • Kawa M. 1999. Spółdzielczość rolnicza w okresie transformacji ustrojowej. [w] Potencjał ekonomiczno-produkcyjny i możliwości jego wykorzystania w agrobiznesie Regionu Karpackiego w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz. II, Rzeszów, 257.
  • Kilar, M., Wojnar, E. (2010). Rola spółdzielni w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, [W] Uczelnia dla gospodarki – gospodarka dla uczelni, red. Ruda, M. (s. 115-121). Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
  • Sabik R., Kawa M. 2004. Kapitał ludzki w spółdzielczości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomia, 7, 47.
  • Uchwała Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Korzenna na lata 2013–2020” i wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Korzenna na lata 2013-2020.

Dodaj komentarz

Skip to content