Zbierają babcine przepisy, unowocześniają je i umieszczają w specjalnej bazie

Zbierają babcine przepisy, unowocześniają je i umieszczają w specjalnej bazie

Zbierają babcine przepisy, unowocześniają je i umieszczają w specjalnej bazie

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zbierają przepisy od małopolskich gospodyń, aby umieścić je w specjalnej bazie, a także unowocześnić. Wszystko to w ramach projektu „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” (RuralStrateg), który dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

zespól TŻOd lewej pracownicy Wydziału Technologii Żywności: prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. inż. Jacek Domagała; dr hab. inż. Marcin Łukasiewicz, prof. URK, koordynator dyscypliny: technologia żywności i żywienia; dr Gabriela Zięć; dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK. Źródło: Gazeta Krakowska

W projekcie biorą udział trzy wydziały Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: Rolniczo-Ekonomiczny, Inżynierii Środowiska i Geodezji oraz Technologii Żywności. Wydział Technologii Żywności odpowiada za odtworzenie i przygotowywanie potraw, na których później prowadzi badania. Jeden zespół zbiera informacje i receptury, a drugi je odtwarza i unowocześnia. Kierownik projektu dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego przeprowadza ankiety, które są skierowane do organizacji, gmin oraz kół gospodyń wiejskich z Małopolski. Ankiety mają taki sam schemat i pytania, aby zebrana wiedza była usystematyzowana. Zespół z Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji odpowiada za multimedialną oprawę projektu.

Projekt zakończy się utworzeniem bazy danych, w której znajdą się wybrane potrawy. Zostaną one opisane w sposób: nazwa potrawy, receptura wykonania, jej unowocześniona wersja i etykieta. Więcej w Gazecie Krakowskiej, w artykule pt. Zbierają babcine przepisy, unowocześniają je i umieszczają w specjalnej bazie. Pyszny projekt kulinarny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Kopia PDF

Skip to content