Wizyta studyjna w Bobowej

Wizyta studyjna w Bobowej

Wizyta studyjna w Bobowej

W środę 21 września 2022 roku odbyła się wizyta studyjna w gminie Bobowa. Jest to pierwsza z wizyt zaplanowanych w wybranych miejscowościach południowej Małopolski. Dokumentacja fotograficzna oraz wizja lokalna dostarczą dokumentacji dla studiów przestrzennych i krajobrazowych.

Gmina miejsko-wiejska Bobowa położona jest województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Miasto Bobowa zlokalizowane jest nad rzeką Białą Tarnowską, przy drodze wojewódzkiej łączącej Tarnów z Nowym Sączem. Największą miejscowością pod względem liczby ludności jest Bobowa, będąca siedzibą władz Gminy. W latach 1339–1934 miejscowość posiadała prawa miejskie. Odzyskała je stosunkowo niedawno, bowiem 1 stycznia 2009 roku [Rozporządzenie 2008]. Do większych wsi w gminie należą również Siedliska, Brzana i Jankowa.

Gmina BobowaRycina 1. Od lewej: gotycki kościół św. Zofii w Bobowej; Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa – mural koronkowy wykonany przez Elżbietę Dymną, polską artystkę uliczną znaną pod pseudonimem NeSpoon. Fot. Karol Król (21.09.2022)

Dokładna data założenia miasta nie jest znana. Pierwsza informacja historyczna o miejscowości pojawiła się w roku 1339. Data ta widnieje na przywileju lokacyjnym dla Pawła Benedyka, który wydała Królowa Jadwiga Andegaweńska. Był to przywilej lokacyjny oparty na prawie magdeburskim [Uchwała 2013]. W przeszłości, będąc własnością szlachecką, miasto należało do wąskiego kręgu najstarszych osad prywatnych Ziemi Bieckiej [Malik 2019].

Więcej o Gminie bobowa opowiada burmistrz – Wacław Ligęza. Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. Biecz i Bobowa: z kroniki filmowej

Bobowa rozsławiła się bogatym folklorem oraz rękodziełem ludowym. Od ponad stu lat mieszkanki Bobowej trudnią się wyrabianiem koronek klockowych. Na terenie gminy znajduje się 12 obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Ponadto w Bobowej do dziś zachował się średniowieczny układ rynku i ulic.

Obszerna relacja ukaże się w publikacji monograficznej.

Źródła

  • Malik, R. (2019). Bobowa. O układzie lokacyjnym miasta w kontekście wielkości działki siedliskowej. Wiadomości Konserwatorskie, 58, 7-14.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta. Dz.U. 2008 nr 137 poz. 860.
  • Uchwała Nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Lokalizacja

3 Comments

  1. Pingback: Kościół św. Zofii w Bobowej – Dziedzictwo kulturowe Małopolski

  2. Pingback: Biecz i Bobowa: z kroniki filmowej – RuralStrateg

  3. Pingback: Owocna debata na temat dziedzictwa kulturowego – RuralStrateg

Dodaj komentarz

Skip to content