Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Obecnie podkreśla się potrzebę zachowania własnej odrębności i dziedzictwa, przy jednoczesnym jak najlepszym przystosowaniu się do dynamicznie postępujących zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ważnym zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki przy zachowaniu elementów tożsamości kulturowej, regionalnej i narodowej.

Realizacja projektu

Projekty pn. „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” będzie realizowany! Celem projektu jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność ta będzie polegać na włączeniu dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego.