Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do strategii rozwoju

W trakcie VI Konferencji nt. „Wyzwania społeczne i środowiskowe w rozwoju miast i regionów” dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK zaprezentowała Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz RuralStrateg – nowy projekt naukowo-badawczy.