Potrzeba zachowania dziedzictwa kulturowego

Obecnie podkreśla się potrzebę zachowania własnej odrębności i dziedzictwa, przy jednoczesnym jak najlepszym przystosowaniu się do dynamicznie postępujących zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Ważnym zadaniem jest stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki przy zachowaniu elementów tożsamości kulturowej, regionalnej i narodowej.