Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin

Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin

Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin

Zachęcamy do zapoznania się z monografią naukową pt. „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin”, która została wydana w formie e-booka. Jest to kolejne opracowanie redagowane przez interdyscyplinarny zespół naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

open-access
Król, K., Hernik, J., Prus, B. (red.) (2022). Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków (ISBN 978-83-66602-56-4). https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20443677

monografia e-book Monografia „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin” powstała pod redakcją naukową Karola Króla, Józefa Hernika oraz Barbary Prus z Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Monografia „Dziedzictwo kulturowe z perspektywy różnych dyscyplin” wnosi swój wkład do dalszych badań nad dziedzictwem kulturowym Małopolski w ramach projektu naukowego pt. „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” (RuralStrateg).
Opracowanie stanowi ciekawy wkład do badań nad dziedzictwem kulturowym Małopolski oraz cenne źródło informacji, m.in. o zmianach społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych i technologicznych oraz o elementach zanikającego dziedzictwa kulturowego.

Dodaj komentarz

Skip to content