Cyfrowe dziedzictwo: zachować od zapomnienia

Cyfrowe dziedzictwo: zachować od zapomnienia

Cyfrowe dziedzictwo: zachować od zapomnienia

W wojewódzkich dokumentach strategicznych dziedzictwo kulturowe zajmuje coraz więcej miejsca i poświęca się mu coraz więcej uwagi. W niedzielę 11 grudnia 2022 roku odbyła się wizyta studyjna członków zespołu RuralStrateg w Muzeum Elektroniki w Krakowie. W rozmowach uczestniczyli Łukasz i Artur Bazarnik, właściciele muzeum.

Muzeum Elektroniki w Krakowie Od lewej: Łukasz i Artur Bazarnik, właściciele Muzeum Elektroniki w Krakowie oraz dr inż. Karol Król, Laboratorium Cyfrowego Dziedzictwa Kulturowego, serwis digitalheritage.pl, RuralStrateg, URK.

Rozmowy dotyczyły trudności w prowadzeniu placówek muzealnych, które utrzymują i prezentują sprzęt elektroniczny, w tym komputery i konsole udostępniane zwiedzającym do bezpośredniego użytku. Owocem dyskusji jest wspólna konkluzja, że pominięcie cyfrowego dziedzictwa w opracowaniach strategicznych naraża przyszłe pokolenia na utratę niepowtarzalnego fragmentu historii techniki i kultury. Cyfrowe dziedzictwo kulturowe powinno mieć zatem szansę zaistnieć w strategiach rozwoju regionalnego.

Z kolei w piątek 16 grudnia 2022 roku zrealizowano w Muzeum Elektroniki w Krakowie cykl filmów poświęcony historii muzeum, ale także historii konsol do gier i komputerów oraz aparatów telefonicznych i niepowtarzalnych, polskich odbiorników radiowych.

Fot. Karol Król

Pełne relacje w serwisie partnerskim: http://digitalheritage.pl

Dodaj komentarz

Skip to content