Cyfrowe artefakty turystyki wiejskiej w Polsce

Cyfrowe artefakty turystyki wiejskiej w Polsce

Cyfrowe artefakty turystyki wiejskiej w Polsce

W latach 2000-2018 wielu właścicieli obiektów turystyki wiejskiej w Polsce wykorzystywało w promocji swoich produktów i usług witryny internetowe gorszej jakości, wykonane własnym nakładem pracy, w sposób amatorski, najmniejszym kosztem. Najczęściej był one umieszczane na bezpłatnych serwerach i udostępniane pod bezpłatnym adresem internetowym.

Bezkosztowe rozwiązania miały jednak swoje wady. Z uwagi na zmiany w algorytmach wyszukiwarek, które skutkowały prezentacją w wynikach wyszukiwania jedynie witryn wysokiej jakości, korzystanie z bezpłatnych odpowiedników stało się nieefektywne i skutkowało gorszym miejscem w wynikach wyszukiwania. W konsekwencji witryny te były sukcesywnie porzucane, a następnie większość z nich skasowano – zniknęły z zasobów „żywego Internetu”. Część treści zarchiwizowano, a ich kopie dostępne są w cyfrowych archiwach, które pełne są witryn „zamrożonych w czasie”. Zasoby te mają obecnie dużą wartość historyczną i kulturową.

wykresyWedług wykazu sporządzonego przez Moz historia zmian w algorytmach Google rozpoczęła się już ponad 20 lat temu, tj. w 2000 roku [więcej]

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i dane cyfrowe są najczęściej wymieniane w kontekście zachowania, prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego. W wielu publikacjach analizowany jest potencjał wykorzystania nowych technologii na obszarach wiejskich – przez gospodarstwa domowe, w zabiegach uprawowych, budynkach inwentarskich, w zwiększaniu efektywności produkcji, stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego i w usprawnianiu procesów zarządczych. Tymczasem „cyfrowy dorobek” obszarów wiejskich nie został dotychczas opisany jako ten, który stanowi dziedzictwo kulturowe – jako zbiór cyfrowych artefaktów utworzonych na tych obszarach. Badania pokazały już, że obszary wiejskie w Polsce nie są jedynie miejscem konsumpcji nowych rozwiązań technologicznych, ale są także miejscem gdzie technologie informacyjno-komunikacyjne są kreatywnie wykorzystywane do tworzenia cyfrowych treści charakterystycznych dla tych obszarów. Autorzy pracy Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland wykazali na przykładzie witryn internetowych turystyki wiejskiej w Polsce, że na obszarach wiejskich występuje nie tylko tradycyjnie rozumiane dziedzictwo kulturowe, tj. materialne, niematerialne i przyrodnicze. Obszary te są także miejscem, gdzie powstają artefakty cyfrowego dziedzictwa kulturowego.

Król, K., Zdonek, D. (2022). Digital artefacts of rural tourism: the case study of Poland. Global Knowledge, Memory and Communication. https://doi.org/10.1108/GKMC-03-2022-0052

Dodaj komentarz

Skip to content