Realizacja projektu

Projekty pn. „Włączenie zanikającego dziedzictwa kulturowego do innowacyjnej strategii rozwoju obszarów wiejskich” będzie realizowany! Celem projektu jest wspieranie procesów innowacyjności w rozwoju obszarów wiejskich. Innowacyjność ta będzie polegać na włączeniu dziedzictwa kulinarnego do strategicznego planu rozwoju regionalnego.