Imbirówka

Imbirówka pojawiła się po raz pierwszy w Iwkowej w latach 20-tych XX wieku. Największą popularnością imbirówka cieszyła się jednak w okresie powojennym, kiedy to zyskała rozgłos i uznanie wśród miejscowej ludności oraz turystów odwiedzających Iwkową.