Rustykalne formy cyberfolkloru

Każdy naród posiada swoje skarby. Takim skarbem jest pamięć o własnej historii, bezcenne obrazy, meble, stare monety, sztandary z dawnych pól bitewnych. Jest nim także literatura. I ta wielka, i ta prosta, naiwna, serdeczna. To jest także skarb, który należy zachować od zapomnienia. Analogiczne rozważania snuć można na temat dzieł cyfrowych, spośród których wiele ma niepowtarzalną wartość kulturową.

Cyfrowe prefabrykaty

Archaicznie wykonane strony internetowe obiektów turystyki wiejskiej w Polsce charakteryzuje specyfika zastosowanych obiektów graficznych. Cyfrowe prefabrykaty to obok elementów marquee, cyfrowych szlaczków i piktogramów, jedne z najbardziej charakterystycznych elementów cyfrowego folkloru.

Cyfrowe artefakty turystyki wiejskiej

W latach 2000-2018 popularne było wykorzystywanie przez obiekty turystyki wiejskiej w Polsce amatorskich witryn internetowych w promocji świadczonych usług noclegowych. Do cyfrowych artefaktów zaliczyć można archaicznie wykonane witryny polskich obiektów turystyki wiejskiej, które w latach 2000-2019 hostowane były na bezpłatnych serwerach Republika WWW oraz Miasto Interia.